Všetko potrebné pre naše zdravie rastie väčšinou tam, kde žijeme a kde sme sa narodili. A tak aj my veľkú časť našich byliniek pestujeme v ekozahradách v oblasti Podblanicka. Samozrejme bez použitia chémie, s láskou k prírode a zberom v presne určenom čase pre zaistenie optimálneho obsahu aktívnych látok v našich bylinkách.


Včelie produkty - med, čistý včelí vosk a propolis získavame z drevených úľov umiestnených v čistom prostredí, kam nezasahuje intenzívna poľnohospodárska činnosť. V okolí sú prevažne lesné porasty a pasienky. Včelstvá sú ošetrované iba biologickými prostriedkami, nie chemickými liečivami.

Prečo používať biokozmetické produkty

Všeobecne možno povedať, že to, čo je menšie než póry a dostane sa do styku s pokožkou, do nej často preniká.

> viac