V moderných laboratóriách sa výrobou, výskumom a vývojom zaoberá tím špičkových odborníkov, na čele ktorého stojí:


Assoc. Prof. Dr. Ing. Anton FOJTÍK, CSc
Faculty of Biomedical Engeneering
otec nanotechnológie v Českej republike od r. 1986, je zameraný na múdre nanoštruktúry a ich biomedicínske aplikácie

Ing. Lukáš Bartůněk
chemik a vývojár kozmetických aplikácií

Zuzana Krejčí
ideová guru kozmetických aplikácií a návrhov

NAVŠTÍVTE NAŠE EKOZÁHRADY V PODBLANICKU


> viac